خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, مقاله base, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه, پرسشنامه مدیریت, پ

بایگانی/آرشیو برچسب ها : پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, مقاله base, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه, پرسشنامه مدیریت, پ

پرسشنامه بازاریابی داخلی با پکیج مقالات داخلی و خارجی جدید مرتبط

پرسشنامه بازاریابی داخلی با پکیج مقالات داخلی و خارجی جدید مرتبط   تعداد سؤالات و مؤلفه ها: ۲۷  سؤال و ۴ مؤلفه دارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد در این پکیج شما ۷ مقاله فارسی جدید و ۸ مقاله جدید لاتین(۲۰۱۶) را دریافت خواهید کرد.  …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه زندگی کاری بیتمن ۲۰۰۴

پرسشنامه زندگی کاری بیتمن ۲۰۰۴ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 24  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :  ندارد روایی و پایایی :  ندارد نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  3  صفحه هدف : بررسی اینکه آیا شغل شما، شما را خشنود …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه ارزش ها و سبک زندگی کورکران و فیشر ۲۰۰۰

پرسشنامه ارزش ها و سبک زندگی کورکران و فیشر ۲۰۰۰ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 35  سؤال و ۹ مؤلفه دارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :  ندارد روایی و پایایی :  ندارد . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  5  صفحه هدف : بررسی …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه تغییرات ژنتیکی مواد غذایی مایلز ۲۰۰۵

پرسشنامه تغییرات ژنتیکی مواد غذایی مایلز ۲۰۰۵ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 9  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  2  صفحه …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه سبک های زندگی فرج ۲۰۰۶

پرسشنامه سبک های زندگی فرج ۲۰۰۶ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 20  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  3  صفحه هدف …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه بررسی تغییر ژنتیکی مواد غذایی مایلز ۲۰۰۵

پرسشنامه بررسی تغییر ژنتیکی مواد غذایی مایلز ۲۰۰۵ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 10  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  4 …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه توجه به محیط زیست فرج ۲۰۰۶

پرسشنامه توجه به محیط زیست فرج ۲۰۰۶ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 9  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  2  صفحه …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه آگاهی از بیوتکنولوژی و دانش بیولوژیک و ژنتیک کاساردجیان ۲۰۰۵

پرسشنامه آگاهی از بیوتکنولوژی و دانش بیولوژیک و ژنتیک کاساردجیان ۲۰۰۵ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 10  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه برچسب های مواد غذایی کلسن ۲۰۰۰

پرسشنامه برچسب های مواد غذایی کلسن ۲۰۰۰ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 19  سؤال و ۲ مؤلفه دارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  4 …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه امنیت شخصی غذا ردموند ۲۰۰۵

پرسشنامه امنیت شخصی غذا ردموند ۲۰۰۵ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 4  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  2  صفحه هدف …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری النا یارن ۱۹۹۵

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری النا یارن ۱۹۹۵ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 84  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :  ندارد روایی و پایایی :  ندارد . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  10  صفحه هدف : بررسی کیفیت زندگی کاری در …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری النا یارن ۱۹۹۵ نسخه ۶۹ سؤالی

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری النا یارن ۱۹۹۵ نسخه ۶۹ سؤالی تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 69  سؤال و ۱۱ مؤلفه دارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :  ندارد برگرفته از پایان نامه النا یارن ۱۹۹۵ روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه فعالیت های کاری واریزاک ۲۰۰۱

پرسشنامه فعالیت های کاری واریزاک ۲۰۰۱ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 7  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  2  صفحه هدف …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه موانع اقدام فاینلی ۲۰۰۰

پرسشنامه موانع اقدام فاینلی ۲۰۰۰ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 10  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :  ندارد . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  2  صفحه هدف : گاهی افراد قادر به انجام برخی …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه حمایت اجتماعی سینگاپاکتو ۱۹۹۴

پرسشنامه حمایت اجتماعی سینگاپاکتو ۱۹۹۴ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 24  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  4  صفحه هدف : …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه شناسائی کلیشه های حرفه ای کاریونا ۲۰۰۱

پرسشنامه شناسائی کلیشه های حرفه ای کاریونا ۲۰۰۱ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 6  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  2 …

بیشتر بخوانید »

پرسشنمه کیفیت زندگی لوپز ۲۰۰۷

پرسشنمه کیفیت زندگی لوپز ۲۰۰۷ تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 26  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :  ندارد روایی و پایایی :  ندارد . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  3  صفحه هدف :بررسی سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان .   …

بیشتر بخوانید »